098.875.4444

IPhone 11Promax 64/256/512Gb

12.990,000 

IPhone 11Promax 64Gb Green : 9.999k
LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02i1TTj5rNZn1MAc3ZefAvXsp6pWqR4hyuE3qKQGpCqna6NGYaf2fGwEddqLwnPUdfl

IPhone 11Promax 256Gb Gray – Green : 11.490 – 12.490k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02V3KvMJzWtCaCrGSeKW19pyMZCgxPg6juxzCyYzTd8Jv33seThv9WpgbZAPiyb2gSl

IPhone 11Promax 256Gb Gold : 12.790k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid01B22K3pCSoFmcUvNMoL93audZ9t7phnA9YMe2zN7iqNpLy7Me885oMNtytLsXiJql

IPhone 11Promax 64Gb Green : 12.990k
LINK CHI TIẾT : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0udq81nErgMsQJ6diWjmNwZAejdLMNrYJ7Kj2WHHutxBHXp3ECrWjxjBheQzCChPol

IPhone 11Promax 64Gb Green : 12.990 – 13.290k
LINK CHI TIẾT : https://www.facebook.com/1480921472165456/posts/3196625040595082/

 

IPhone 11Promax 64Gb Green : 13.990k pin 89%
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3178643045726615

IPhone 11Promax 64Gb Green : 14.790k pin 85-86%
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3172731539651099

IPhone 11Promax 64Gb Green : 15.490k pin 88-89%
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3139355369655383

IPhone 11Promax 64Gb Green : 15.990k pin 100%
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3118068331784087

IPhone 11Promax 64Gb Gray : 14.490k
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3125969314327322

IPhone 11Promax 64Gb Gray : 14.790k
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0Zw9GYGpoL9nok9x3p6sbh1XmrbmM3SqMY7cFZ3dfkLzBFD4QiGAmSKoh37tPH4mrl

IPhone 11Promax 64Gb Gray : 15.290k
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0wg5nQGzeHbqjH4rdD1GaMeTrGVWomuNaPuVkbuttgGy8vzyBcbVr5RMgbiEg8oKml

IPhone 11Promax 256Gb Gray : 16.490k
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3208333816090871

IPhone 11Promax 64Gb Silver : 15.290k pin 90-91%
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3172827139641539

IPhone 11Promax 64Gb Silver : 15.990k pin 100%
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3152829231641330

IPhone 11Promax 256Gb Silver : 16.490k
LINK : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3152858258305094

IPhone 11Promax 64Gb Gold : 14.990 – 15.490k
LINK CHI TIẾT : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3198909307033322

IPhone 11Promax 256Gb Gold : 16.790k

LINK CHI TIẾT : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0nHUS7L7cVD849p18LWJdBZ5Jh6JBmG3BGWdDbrReCa4MQ27UUTebSutYVP3iZDUvl

IPhone 11Promax 256Gb Green : 15.990k
LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid029sZuQ9np5jr2zSTWnR1bZ7M1NEgsHPBbvy5dShx7TgkpeGLu3xHCsfYTh6tAaAhDl

IPhone 11Promax 256Gb Green : 16.490k
LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02vdVWfZqhRgdaT8nBJwzr52LHa43WYMAAeFVNRXhUn8vJpFWUp3VJF8wE3WG7yMoQl

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “IPhone 11Promax 64/256/512Gb”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *