098.875.4444

IPhone 11 64/128/256Gb

9.999,000 

Đỏ 64Gb KH/A 99% : 8.490k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3177930625797857


Đỏ 64Gb KH/A 99% : 8.999k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3149848571939396

Đỏ 128Gb KH/A 98,5% : 10.990k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3172831529641100

Đỏ 128Gb Red 99% : 10.490k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3207364049521181

11 64Gb White 99% : 8.490k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02Re2NXXAzSieVaHjHZAn13dtXRTzU3DwbTcyiiuA6iXwfP7EW1kf8GN6BjfbCiwRCl

11 64Gb White 98,5% : 9.490k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3207141182876801

11 64Gb White 99% : 9.999k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02rGvKa43zkzKCYRaV7X3rjh1PHnR4ycjstBVU5VyBcsGB4i2JAa5GYg1FuKDJUK4Tl

11 128Gb White 98,5% : 10.990k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3207141902876729

11 128Gb White 99% : 10.490k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02TNGcNPwtDLxB118zvFcJEDzh5tJDJjBv5hpjUeWA73sGaBpAPKckTqGaheEHAZSul

Tím 64Gb KH/A 99% pin 100% : 8.990K

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/1480921472165456/posts/pfbid0o11L5n2V7bR4sXu8rqoSN6GHcmQi3PHRrUwdCzR1ZGa7iWEMC7oys7pFjspnfgsbl/


Tím 64Gb KH/A 99% pin 100% : 9.490K

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02rW1G3zhTW8PMgHdeqYWnVp4hyTsR9KLmHv97tPFxzB45Q35BQAVuvpJvayJ4UwhFl

Tím 64Gb KH/A 99% pin 100% : 9.990K

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0tewdT51nzCag2JRe3EdtFXKvwi2PapN2HHgNbeWGnmpYsPNG5RiGkKzNcRHdNJerl

Tím 128Gb KH/A 98,5% pin 100% : 10.790k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3207367846187468

Tím 128Gb KH/A 99% pin 100% : 11.990k

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3149628025294784

Đen 64Gb 99% : 8.990k pin 96% 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0VQ9vshHk2ekVVRkLBJdgbiwdKCPm5My92ELGUmTQjRQmBDU5ucX2DDtTP9s3zYFkl

Đen 64Gb 99% : 9.990k pin 100% 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3112381795686074

Đen 128Gb 99% : 11.990k pin 96% 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/3152963554961231

Đen 128Gb 98% : 10.790 – 11.990k pin 100% 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02UdpjZ3BXwzTj5wSA3DAgYr57G4z1uCp6ukLAB7dxLzrEqR8mCYQ9ytVKXvhLYii1l

Đen 128Gb 99% : 11.990k pin 100% 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid029AvGwJ8KEW31Y3ZjZvdWSRVrTsRbe4gJWmMbxPuqss4Lqm1Sr3rMaYTGyajwjp6hl

Xanh 64Gb 99% LL/A :  9.290k 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02cGfKG1RCDjuHeos88qeqyTvjRYniiHBe2ravvtMprjRB1zHe9Uy7oHUhWXq5skWxl

Xanh 64Gb 99% KH/A :  10.990k 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0WD2AKYbpV18qRBjfFNJY8zxP6A8dGh6nUaoCBmkR9ubBbzBs5B69R7KvWQC5VFq7l

Xanh 64Gb 98,5% KH/A :  10.490k 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid0Pi5NV533fQetPxViNemVFy2s7BZaq5MqxWR2MX5RrGnD4w9bbbdUQYRsDYZ5ZSVyl

Xanh 128Gb 99% LL/A :  11.990k 

LINK CHI TIET : https://www.facebook.com/44mobile/posts/pfbid02iSAma9LT2YeKbrHE7aHvyCo8kduJqRjRwT9qc6J1BvvihKJj7LQzYknqyNCWhoXKl

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “IPhone 11 64/128/256Gb”