10 Th8

Sắp tới HCM và HN sẽ ngập tràn loại loa này
Lô này hơn 200 cái , e tay bé ôm đc 20 cái về bán chơi chơi
Giá 2.222k New Fullbox
Harman Karrdon Onyx Mini
http://www.mainguyen.vn/loa-harman-kardon-onyx-mini.html

Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.Không có văn bản thay thế tự động nào.

Leave a comment